terça-feira, 5 de fevereiro de 2013

Espectres del cinema portuguès contemporani: Història i fantasma en les imatges - Pedro Costa / João César Monteiro / Manoel de Oliveira


Acaba de ser lançado, pela editora Lleonard Muntaner, o ensaio intitulado Espectres del cinema portuguès contemporani: Història i fantasma en les imatges, da autoria da crítica e investigadora Glòria Salvadó Corretger

(...) El present assaig demostra que l’obra d’autors clau del cinema dels últims anys, com Pedro Costa, Manoel de Oliveira o João César Monteiro, està poblada d’aquests «espectres», inscrits en les imatges com a empremtes d’un passat remot. (...) L’estudi de les imatges d’un passat que vol emergir posa de manifest que la seva articulació només és possible a través de l’absència, des de les fissures que en la imatge s’obren cap aquest contingut latent.(...)
L’existència d’un imaginari comú, soterrat, en l’obra d’autors tan dispars com Oliveira, Monteiro i Costa es constata en el recorregut que proposa el llibre: de la mirada abismal cap a l’horitzó infinit a la poètica misteriosa del mar, dels viatges de descoberta dels navegants a l’emergència d’elements fantàstics en la quotidianitat. La sincronització que es duu a terme al llarg del llibre d’imatges cinematogràfiques, episodis històrics i mítics, i textos literaris manifesta que la cultura portuguesa es troba marcada per aquests trets singulars de la seva mentalitat collectiva.
Amb aquesta obra es reafirma el fet que el cinema portuguès és un camp d’estudi privilegiat per a observar les mutacions del cinema europeu dels últims trenta anys, per estudiar la forma i els mecanismes de les noves imatges i comprovar allò que hi sobreviu de la història i del passat.

Editado com o apoio do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua – e da Cátedra José Saramago da Universitat Autònoma de Barcelona